มาร่วม..กิจกรรม ดำนา ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ร่วมกัน กับ แพนเค้ก เขมนิจ

เปิดใน facebook

มาร่วมกันพิสูจน์ว่า โคกหนองนา จะมีปััญญา แก้ไขและป้องกัน ฝนแล้ง น้ำท่วมได้ จริงหรือ

Comments