มาร่วม..กิจกรรม ดำนา ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ร่วมกัน กับ แพนเค้ก เขมนิจ

เปิดใน facebook

มาร่วมกันพิสูจน์ว่า โคกหนองนา จะมีปััญญา แก้ไขและป้องกัน ฝนแล้ง น้ำท่วมได้ จริงหรือ

โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด ด้วย”โคก หนอง นา ดาราโมเดล” แห่งลุ่มน้ำมูล

ข้าพเจ้าเป็นลูกอีสาน โดยกำเหนิด เกิดมาบนความทุกข์ยาก ของชาวนาอีสาน ท่ามกลางกลิ่นโคลนสาบควาย ลำบากลำบน บนความแห้งแล้ง ร้อนระอุ หน้าหนาวๆเหน็บ น่าน้ำมา ท่วม…หาความพอดีและพอเพียงแสนยากเย็น เติบโตมาจึง ทุ่มเทมุ่งมั่น ศึกษาเล่าเรียน ขยันอดทน เพื่อ หนีให้ไกลจากความยากจน พ่อแม่ก็บอกว่า “ให้ตั้งใจเรียนนะลูก จะได้เป็นเจ้าคนนายคน”

ชีวิตของข้าพเจ้าจึงได้ ผ่านวิถีแห่งความเป็นลูกชาวนาอีสานอย่างโชกโชน เรียนหนังสือจนจบ ปริญญา และไปเรียนต่อที่อเมริกา และทำงานที่นั่นกว่า ๑๐ ปี มาวันนี้ สำนึกแล้วว่า ไม่มีแนวทางใด ที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนา แผ่นดินเกิดของข้าพเจ้า เท่า โครงการ “โคกหนองนา ดาราโมเดล “อีกแล้ว การกลับมาพัฒนา แผ่นดินเกิด ในวันนี้ มาพร้อม ประสบการณ์ ชีวิต ที่เข้าใจและเชื่อมั่นว่า โคกหนองนา คือคำตอบของชาวนาไทย…คือทางออกของแผ่นดิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างแท้จริง

“ป้องกันน้ำท่วม ฝนแล้ง ปลดหนี้สินได้ อย่างแน่นอน”

งานยกยอดฉัตร

ในที่สุดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสง่างาม และปลื้มใจอิ่มบุญ กับงาน “ยกยอดฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปี พุทธชยันตีเฉลิมราช” เมื่อวันอาสาฬหบูชา ที่ 30 กรกฎาคม 2558

โดยเป็นการบริหารจัดการและดำเนินงานโดย นักเรียนปูน้อย ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย รวมทั้งคณะครู อาสาสมัคร โดยในงานได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งที่ตั้งใจให้เป็นงานเล็กๆ แต่ด้วยความเมตตาจากพี่ไก่และผู้ใหญ่หลายๆท่าน รวมทั้งศรัทธาของวัด ที่มาร่วมเปิดโรงทานอาหารและน้ำดื่ม… บรรยากาศก็อำนวยพร มีนาคให้น้ำฝนโปรยปรายก่อนที่พิธีจะเริ่ม จึงไม่มีแดดและเย็นสบายมาก… งานจึงออกมาในความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ สมกับที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สวยงามและสง่างาม เทพเทวดาก็พลอยยินดีและร่วมอนุโมทนา…

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกับงานยกยอดฉัตรในครั้งนี้ และขออนุโมทนาด้วยกับท่านทุกคน… บุญใดที่ได้กระทำไว้ดีแล้วขอให้เป็นเป็นปัจจัย ให้ได้รู้ธรรม เห็นธรรมได้ในชาตินี้ด้วยเถิด… สาธุๆ

Facebook Albums

เปิดใน facebook