28 พ.ย. 2558 เชิญร่วมลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา..ดาราโมเดล ที่จ.สุรินทร์

28 พ.ย. นี้ เชิญร่วมลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา..ดาราโมเดล
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ห่อข้าวกลางวันมาทานด้วยนะจ๊ะ

ลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา ดาราโมเดล

บรรยายธรรมะร่วมสมัย..”หัวใจเศรษฐี”ร่วมกับ 2 ศิษย์เอก ณ ไร่เชิญตะวัน

บรรยายธรรมะร่วมสมัย.."หัวใจเศรษฐี"ร่วมกับ 2 ศิษย์เอก ท่าน อ.ว.วชิรเมธี พระอ.ดร.สาคร. สุวัฒโน และพระสุรเดช รัตนเมธี(ธรรมะเดลิเวอร์รี่จูเนี่ย) ณ ไร่เชิญตะวัน

Posted by Phra Sangkom Thanapanyo Khunsiri on Saturday, 11 October 2014

บุญมีฤทธิ์จริงๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

เราจะสู้กอบกู้..บ้านวัดโรงเรียน..(บวร)ตามแนวพระราชดำริกลับ้นคืนสู๋สังคมไทยเพื่อความป็นไทยต่อไป..โปรดมาร่วมกัน.สร้างอนาคตของขาติ.และสืบสานพระศาสนาต่อไป

เปิดใน facebook