งานปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่ามหามงคล ๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”

เชิญชวนร่วมงานปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่ามหามงคล
๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จัดตั้งให้เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี

ร่วมสร้างพระพลังแผ่นดิน  จากดินทั่วโลก สู่การรวมใจใน "พระพลังแผ่นดิน"

******************************
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๙.๐๙ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ ศีล ๘ ชุดขาว
๐๙.๓๙ น. พิธีบวงสรวงบูชาพระแม่ธรณี โดย มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) ประธานในพิธี คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ และรวบรวมมวลสาร ( นำดินจากทั่วโลก ๗ ทวีป คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีฟแอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกที่เราไปไม่ได้เพราะไม่มีคนอยู่ และนำดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สำคัญในประวัติศาสตร์มาบรรจุด้วย เช่นจาก.ค่ายพระนเรศวรมหาราช ค่ายบางระจัน ค่ายพระเจ้าตากสิน.จันทบุรี สถานที่ตั้งพระธาตุพนม สังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ดินจาก ๗๘ จังหวัดทั่วประเทศไทย โดนมี ดินประธานในพิธีที่ ศ.ระพี สาคริก ได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอดินจาก พระเจ้าอยู่หัว ทางสำนักพระราชวังได้มอบดินพระราชทานจากวังสวนจิตรลดา)และดินจาก.เทือกเขาฟูจิ.Fujinomiya โดย.Mr.Isadon&Michiyo Furuhashi
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น พิธีปลุกเสกมวลสารดินจากทั่วโลกเพื่อสร้างพระพลังแผ่นดิน ร่วมกับพระภิกษุสามเณรจาก ไทย ลาว พม่าและเขมร. โดย ท่านพระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม เมือง Ontario รัฐแคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (บทสวดมนต์พระพุทธคุณ) ตลอดคืนพร้อมกับจุดเทียนชัย (ตลอดช่วงค่ำ-สว่างมีบริการน้ำปาณะ น้ำสมุนไพร)
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๐๕.๐๐ น. สิ้นสุดพิธีปลุกเสกมวลสาร…ดับเทียนชัย
๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสติ บน.ชั้น 2 พระมหาธาตุเจดีย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องฯ
๐๗.๐๐ น.พระสงฆ์เดินบาตรในศูนย์ฯ ร่วม. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (อาหารสด ข้าวสารอาหารแห้ง)
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารในบาตร. ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน
๐๙.๐๙ น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีบรรจุมวลสารหล่อ “พระพลังแผ่นดิน” บนชั้น 2 พระมหาธาตุเจดีย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องฯ
ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม เมือง Ontario USA
ประธานฝ่ายฆราวาส : ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) และ Mr.Isadon&Michiyo Furuhashi
• ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรที่จัดไว้
• ศ.ระพี สาคริก เดินทางถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร
• ศ.ระพี สาคริก เปิดกรวยดอกไม้ธูป เทียนแพ ณ พระบรมฉายาลักษณ์และ
ถวายความเคารพ (คำนับ) ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกับประธานในพิธี
• ศ.ระพี สาคริก กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถึงดินพระราชทานที่นำมามอบให้
• ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกัน
• ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
• ศ.ระพี สาคริก นำดินพระราชทานมอบให้ประธานในพิธี ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช)
• ประธานในพิธี บรรจุดินพระราชทานลงในองค์พระ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
• แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน บรรจุมวลสารดินลงในองค์พระ
• เสร็จพิธี
๑๐.๔๐ น. พิธีทอดผ้าป่ามหามงคล ๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จัดตั้งให้เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)
• ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา
• พิธีกรอาราธนาศีล
• พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
• ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีกรนำกล่าวคำถวายผ้าป่า
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
• พิธีกร ประกาศยอดเงินถวายวัด
• ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
• พระสงฆ์อนุโมทนา
• ประธานฝ่ายฆราวาสกรวดน้ำ รับพร
• พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
• เสร็จพิธี
๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และร่วมจัดเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ณ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๑
ที่เต็นท์โรงทานหน้าศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง
๑๔.๐๐ น. บรรยายประวัติความเป็นมาในการสร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์ ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตรีเฉลิมราช” โดย พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างเจดีย์ฯ
Mr.Isadon&Michiyo from Konohana Japan แสดงความรู้สึก
๑๖.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
( ปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัด, ทำความสะอาดศาลาวัด ฯลฯ ) แจกต้นไม้ผู้มาร่วมงาน
๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ ปฏิญาณตน พิจารณาอาหาร
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒
ประธานในพิธี : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
( ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมส่วนราชการอื่นๆ ทั่วประเทศ)
• ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒
• ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มมะลิ) คํานับ
• ประธานในพิธีจุดเทียนชัยฯ ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
• ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคล
• เปิดเพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ) และเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน
• การแสดงละครเวที เรื่อง “พระมหาชนก” โดย นักเรียน ร.ร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
• บรรยายพิเศษ “ หัวอกพระเจ้าแผ่นดิน” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ ภาวนา.ลาสิกขา..รับพร..เข้านอนพักผ่อนกายใจ..เป็นอันสิ้นสุดพิธี..สาธุ.

งานยกยอดฉัตร

ในที่สุดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสง่างาม และปลื้มใจอิ่มบุญ กับงาน “ยกยอดฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปี พุทธชยันตีเฉลิมราช” เมื่อวันอาสาฬหบูชา ที่ 30 กรกฎาคม 2558

โดยเป็นการบริหารจัดการและดำเนินงานโดย นักเรียนปูน้อย ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย รวมทั้งคณะครู อาสาสมัคร โดยในงานได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งที่ตั้งใจให้เป็นงานเล็กๆ แต่ด้วยความเมตตาจากพี่ไก่และผู้ใหญ่หลายๆท่าน รวมทั้งศรัทธาของวัด ที่มาร่วมเปิดโรงทานอาหารและน้ำดื่ม… บรรยากาศก็อำนวยพร มีนาคให้น้ำฝนโปรยปรายก่อนที่พิธีจะเริ่ม จึงไม่มีแดดและเย็นสบายมาก… งานจึงออกมาในความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ สมกับที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สวยงามและสง่างาม เทพเทวดาก็พลอยยินดีและร่วมอนุโมทนา…

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกับงานยกยอดฉัตรในครั้งนี้ และขออนุโมทนาด้วยกับท่านทุกคน… บุญใดที่ได้กระทำไว้ดีแล้วขอให้เป็นเป็นปัจจัย ให้ได้รู้ธรรม เห็นธรรมได้ในชาตินี้ด้วยเถิด… สาธุๆ

มุมภาพพระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง

ขอขอบพระคุณที่ช่วยกันสนับสนุน..การก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง เพื่อใช้เป็นโรงเรียนของนร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยและในการปฎิบัตืธรรม..เกือบเสร็จแล้ว โครงสร้าง ยังขาดการตกแต่งภายใน คงใช้งบอีกพอประมาณ มาช่วยกันบริจาคสร้างพระมหาธาตุที่ประโยชน์สูงประหยัดสุดกันเถอะ…

โทร.๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘ มีใบอนุโมทนา

หากบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐๐ บาทจะมีรายชื่อสลักไว้ใน Hall of fame เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต..

เปิดใน facebook

Work in Progress: พระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง

๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตีเฉลิมราช
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เปิดใน facebook