บรรยายธรรมะร่วมสมัย..”หัวใจเศรษฐี”ร่วมกับ 2 ศิษย์เอก ณ ไร่เชิญตะวัน

บรรยายธรรมะร่วมสมัย.."หัวใจเศรษฐี"ร่วมกับ 2 ศิษย์เอก ท่าน อ.ว.วชิรเมธี พระอ.ดร.สาคร. สุวัฒโน และพระสุรเดช รัตนเมธี(ธรรมะเดลิเวอร์รี่จูเนี่ย) ณ ไร่เชิญตะวัน

Posted by Phra Sangkom Thanapanyo Khunsiri on Saturday, 11 October 2014

คณะวิศวกร สถาปนิกออกแบบและวางแผน พระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปีพุทธชยันตีเฉลิมราช

คณะวิศวกร สถาปนิกออกแบบและวางแผน พระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปีพุทธชยันตีเฉลิมราช….มาติดตามการออกแบบ ตกแต่งภายใน..เพื่อการก่อสร้างต่อไป

arch 1  arch 3