การบริจาค

 

ชื่อบัญชี     ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
เลขบัญชี    982-9-43399-4
ธนาคาร     กรุงไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส บ้านบึง

มีใบอนุโมทนา หากบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐๐ บาทจะมีรายชื่อสลักไว้ใน Hall of fame เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต..

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล
2. โครงการที่ต้องการบริจาคให้
3. จำนวนเงินที่บริจาค

ที่
ครูกร อลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์ (Kru Korn – Alongkorn)
email : alongkorn.s(at)gmail.com

พระมหาธาตุเจดีย์2600ปีพุธชยันตีเฉลิมราช
ภาพของอาคาร พระมหาธาตุเจดีย์2600ปีพุธชยันตีเฉลิมราช
ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย ผศ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนต์ตรี และ นายพชร เอี่ยมศิริกุลมิตร(ผู้ช่วย)
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์