ถ้ารู้จักความพอดี จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก ถ้ามีแต่ความงก จะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐี

ความเชื่อมั่นของพวกเรา ชาวเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

Comments