มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 9

10394118_920113101384238_1254841720838933225_n

๑๔ ถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง บ้านบึง ชลบุรี

 

11070547_919026091492939_6713966091095713104_o

ภูมิพลศาสตร์
ศาสตร์ที่ยาก ซับซ้อน ลึกซึ้ง เพราะใจที่ยึดติดกับเงิน กับกิเลส กับกระแส การทำความเข้าใจจึงยากมาก
ยิ่งเข้าใจผิด คิดให้เป็น ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นบอกว่า ได้นำศาสตร์พระราชาไปใช้แล้ว ผลของกรรมนั้นจึงเข้าไม่ถึงศาสตร์ จึงพัฒนาแบบคลาดเคลื่อน ไม่ต่างอะไรกับเศรษฐกิจการค้า หาใช่เศรษฐกิจพอเพียงไม่
ยิ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตัวเลขที่วัดจากการใช้จ่าย ด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบ เอาเงินในอนาคตของประเทศ หนี้สินของประเทศ ภาระของคนทั้งประเทศ แล้ว หวังให้คนมาใช้จ่าย จะเรียกว่าใช้ภูมิพลศาสตร์มาแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไรกัน
แต่ถ้าทำให้รู้จัก พอ ทำให้ พอ เมื่อพอแล้วเอามาใช้จ่าย จะไม่เดือดร้อน จะมั่งคั่ง ยั่งยืน ได้จริง


ลองปลดกระดุมทุกเม็ดที่ติดไปแล้ว เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกนี้ใหม่ได้ที่ งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ๑๔ ถึง ๑๗ มีนาคมนี้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง บ้านบึง ชลบุรี

Comments