บุญมีฤทธิ์จริงๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

เราจะสู้กอบกู้..บ้านวัดโรงเรียน..(บวร)ตามแนวพระราชดำริกลับ้นคืนสู๋สังคมไทยเพื่อความป็นไทยต่อไป..โปรดมาร่วมกัน.สร้างอนาคตของขาติ.และสืบสานพระศาสนาต่อไป

เปิดใน facebook

Comments