งานปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่ามหามงคล ๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”

เชิญชวนร่วมงานปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่ามหามงคล
๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จัดตั้งให้เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี

ร่วมสร้างพระพลังแผ่นดิน  จากดินทั่วโลก สู่การรวมใจใน "พระพลังแผ่นดิน"

******************************
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๙.๐๙ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ ศีล ๘ ชุดขาว
๐๙.๓๙ น. พิธีบวงสรวงบูชาพระแม่ธรณี โดย มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) ประธานในพิธี คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ และรวบรวมมวลสาร ( นำดินจากทั่วโลก ๗ ทวีป คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีฟแอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกที่เราไปไม่ได้เพราะไม่มีคนอยู่ และนำดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สำคัญในประวัติศาสตร์มาบรรจุด้วย เช่นจาก.ค่ายพระนเรศวรมหาราช ค่ายบางระจัน ค่ายพระเจ้าตากสิน.จันทบุรี สถานที่ตั้งพระธาตุพนม สังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ดินจาก ๗๘ จังหวัดทั่วประเทศไทย โดนมี ดินประธานในพิธีที่ ศ.ระพี สาคริก ได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอดินจาก พระเจ้าอยู่หัว ทางสำนักพระราชวังได้มอบดินพระราชทานจากวังสวนจิตรลดา)และดินจาก.เทือกเขาฟูจิ.Fujinomiya โดย.Mr.Isadon&Michiyo Furuhashi
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น พิธีปลุกเสกมวลสารดินจากทั่วโลกเพื่อสร้างพระพลังแผ่นดิน ร่วมกับพระภิกษุสามเณรจาก ไทย ลาว พม่าและเขมร. โดย ท่านพระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม เมือง Ontario รัฐแคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (บทสวดมนต์พระพุทธคุณ) ตลอดคืนพร้อมกับจุดเทียนชัย (ตลอดช่วงค่ำ-สว่างมีบริการน้ำปาณะ น้ำสมุนไพร)
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๐๕.๐๐ น. สิ้นสุดพิธีปลุกเสกมวลสาร…ดับเทียนชัย
๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสติ บน.ชั้น 2 พระมหาธาตุเจดีย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องฯ
๐๗.๐๐ น.พระสงฆ์เดินบาตรในศูนย์ฯ ร่วม. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (อาหารสด ข้าวสารอาหารแห้ง)
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารในบาตร. ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน
๐๙.๐๙ น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีบรรจุมวลสารหล่อ “พระพลังแผ่นดิน” บนชั้น 2 พระมหาธาตุเจดีย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องฯ
ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม เมือง Ontario USA
ประธานฝ่ายฆราวาส : ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) และ Mr.Isadon&Michiyo Furuhashi
• ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรที่จัดไว้
• ศ.ระพี สาคริก เดินทางถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร
• ศ.ระพี สาคริก เปิดกรวยดอกไม้ธูป เทียนแพ ณ พระบรมฉายาลักษณ์และ
ถวายความเคารพ (คำนับ) ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกับประธานในพิธี
• ศ.ระพี สาคริก กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถึงดินพระราชทานที่นำมามอบให้
• ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกัน
• ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
• ศ.ระพี สาคริก นำดินพระราชทานมอบให้ประธานในพิธี ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช)
• ประธานในพิธี บรรจุดินพระราชทานลงในองค์พระ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
• แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน บรรจุมวลสารดินลงในองค์พระ
• เสร็จพิธี
๑๐.๔๐ น. พิธีทอดผ้าป่ามหามงคล ๘๙ กอง กองละ ๘,๘๘๘ บาท เพื่อสร้าง “พระพลังแผ่นดิน”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จัดตั้งให้เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)
• ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา
• พิธีกรอาราธนาศีล
• พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
• ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีกรนำกล่าวคำถวายผ้าป่า
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
• พิธีกร ประกาศยอดเงินถวายวัด
• ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
• พระสงฆ์อนุโมทนา
• ประธานฝ่ายฆราวาสกรวดน้ำ รับพร
• พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
• เสร็จพิธี
๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และร่วมจัดเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ณ บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๑
ที่เต็นท์โรงทานหน้าศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง
๑๔.๐๐ น. บรรยายประวัติความเป็นมาในการสร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์ ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตรีเฉลิมราช” โดย พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างเจดีย์ฯ
Mr.Isadon&Michiyo from Konohana Japan แสดงความรู้สึก
๑๖.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
( ปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัด, ทำความสะอาดศาลาวัด ฯลฯ ) แจกต้นไม้ผู้มาร่วมงาน
๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ ปฏิญาณตน พิจารณาอาหาร
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒
ประธานในพิธี : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
( ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมส่วนราชการอื่นๆ ทั่วประเทศ)
• ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ชั้น ๒
• ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มมะลิ) คํานับ
• ประธานในพิธีจุดเทียนชัยฯ ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
• ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคล
• เปิดเพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ) และเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน
• การแสดงละครเวที เรื่อง “พระมหาชนก” โดย นักเรียน ร.ร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
• บรรยายพิเศษ “ หัวอกพระเจ้าแผ่นดิน” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ ภาวนา.ลาสิกขา..รับพร..เข้านอนพักผ่อนกายใจ..เป็นอันสิ้นสุดพิธี..สาธุ.

Comments