จิตยิ่งประณีตเท่าไร ก็จะพบกับความสุขที่ประณีตได้มากเท่านั้น

Comments