โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด ด้วย”โคก หนอง นา ดาราโมเดล” แห่งลุ่มน้ำมูล

ข้าพเจ้าเป็นลูกอีสาน โดยกำเหนิด เกิดมาบนความทุกข์ยาก ของชาวนาอีสาน ท่ามกลางกลิ่นโคลนสาบควาย ลำบากลำบน บนความแห้งแล้ง ร้อนระอุ หน้าหนาวๆเหน็บ น่าน้ำมา ท่วม…หาความพอดีและพอเพียงแสนยากเย็น เติบโตมาจึง ทุ่มเทมุ่งมั่น ศึกษาเล่าเรียน ขยันอดทน เพื่อ หนีให้ไกลจากความยากจน พ่อแม่ก็บอกว่า “ให้ตั้งใจเรียนนะลูก จะได้เป็นเจ้าคนนายคน”

ชีวิตของข้าพเจ้าจึงได้ ผ่านวิถีแห่งความเป็นลูกชาวนาอีสานอย่างโชกโชน เรียนหนังสือจนจบ ปริญญา และไปเรียนต่อที่อเมริกา และทำงานที่นั่นกว่า ๑๐ ปี มาวันนี้ สำนึกแล้วว่า ไม่มีแนวทางใด ที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนา แผ่นดินเกิดของข้าพเจ้า เท่า โครงการ “โคกหนองนา ดาราโมเดล “อีกแล้ว การกลับมาพัฒนา แผ่นดินเกิด ในวันนี้ มาพร้อม ประสบการณ์ ชีวิต ที่เข้าใจและเชื่อมั่นว่า โคกหนองนา คือคำตอบของชาวนาไทย…คือทางออกของแผ่นดิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างแท้จริง

“ป้องกันน้ำท่วม ฝนแล้ง ปลดหนี้สินได้ อย่างแน่นอน”

Comments