28 พ.ย. 2558 เชิญร่วมลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา..ดาราโมเดล ที่จ.สุรินทร์

28 พ.ย. นี้ เชิญร่วมลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา..ดาราโมเดล
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ห่อข้าวกลางวันมาทานด้วยนะจ๊ะ

ลงแขก เกี่ยวข้าว โคกหนองนา ดาราโมเดล