มุมภาพพระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง

ขอขอบพระคุณที่ช่วยกันสนับสนุน..การก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง เพื่อใช้เป็นโรงเรียนของนร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยและในการปฎิบัตืธรรม..เกือบเสร็จแล้ว โครงสร้าง ยังขาดการตกแต่งภายใน คงใช้งบอีกพอประมาณ มาช่วยกันบริจาคสร้างพระมหาธาตุที่ประโยชน์สูงประหยัดสุดกันเถอะ…

โทร.๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘ มีใบอนุโมทนา

หากบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐๐ บาทจะมีรายชื่อสลักไว้ใน Hall of fame เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต..

เปิดใน facebook

Comments