งานยกยอดฉัตร

ในที่สุดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสง่างาม และปลื้มใจอิ่มบุญ กับงาน “ยกยอดฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปี พุทธชยันตีเฉลิมราช” เมื่อวันอาสาฬหบูชา ที่ 30 กรกฎาคม 2558

โดยเป็นการบริหารจัดการและดำเนินงานโดย นักเรียนปูน้อย ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย รวมทั้งคณะครู อาสาสมัคร โดยในงานได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งที่ตั้งใจให้เป็นงานเล็กๆ แต่ด้วยความเมตตาจากพี่ไก่และผู้ใหญ่หลายๆท่าน รวมทั้งศรัทธาของวัด ที่มาร่วมเปิดโรงทานอาหารและน้ำดื่ม… บรรยากาศก็อำนวยพร มีนาคให้น้ำฝนโปรยปรายก่อนที่พิธีจะเริ่ม จึงไม่มีแดดและเย็นสบายมาก… งานจึงออกมาในความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ สมกับที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สวยงามและสง่างาม เทพเทวดาก็พลอยยินดีและร่วมอนุโมทนา…

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกับงานยกยอดฉัตรในครั้งนี้ และขออนุโมทนาด้วยกับท่านทุกคน… บุญใดที่ได้กระทำไว้ดีแล้วขอให้เป็นเป็นปัจจัย ให้ได้รู้ธรรม เห็นธรรมได้ในชาตินี้ด้วยเถิด… สาธุๆ

Comments